‘Flexwerk moet zekerder, vaste banen flexibeler’

‘Flexwerk moet zekerder, vaste banen flexibeler’

De arbeidsmarkt moet dringend worden gemoderniseerd, stellen vooraanstaande arbeidsmarktexperts. Flexwerkers verdienen meer zekerheden en werknemers in vaste banen moeten flexibeler worden.

Dat stellen de arbeidsmarktexperts in het manifest ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk’. Het manifest geeft een uitgebreide beschouwing over wat er allemaal anders moet in alle mogelijke regels en wetten die de arbeidsmarkt beïnvloeden.

Arbeidsmarkt

In het manifest stellen de experts, onder wie drie hoogleraren op het terrein van arbeidsrecht en employability, dat de landelijke en sectorspecifieke 'regels en instituties voor de arbeidsmarkt' achterlopen bij de huidige economische ontwikkelingen.

Flexibilisering

Volgens het manifest is sinds de jaren negentig de werkzekerheid niet voldoende meegegroeid met de flexibilisering, terwijl de groei van tijdelijke contracten en zelfstandigen (ZZP-ers) sterk is doorgezet.

“De onbalans die daardoor is ontstaan, kan de Nederlandse economie en de samenleving schade toebrengen als die blijft voortbestaan. Kabinetten en sociale partners hebben hier nog geen gezamenlijke oplossing voor kunnen vinden", aldus het persbericht bij het manifest.

Flexibel werken

Flexibel werken moet niet teruggedrongen worden, maar definitief worden genormaliseerd, vinden de auteurs van het manifest.

Dat betekent dat flexwerkers meer zekerheid geboden moet worden door middel van vrijwillige heraansluiting bij collectieve voorzieningen. Daardoor zal het draagvlak en de draagkracht van die voorzieningen ook weer toenemen. Ook kunnen op nationaal niveau aanvullende voorzieningen worden getroffen.

De vorm waarin mensen werken mag geen verschil uitmaken voor essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven. Concurreren moet niet op basis van contractvormen en arbeidsvoorwaarden gebeuren, maar op basis van kwaliteit.

Zeggenschap over werktijden. Enkele aanbevelingen uit het manifest:

 

  • Scholing moet voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen voor werknemers in een vaste baan, maar ook voor ZZP-ers en flexwerkers.
  • Via een systeem van trekkingsrechten kunnen werknemers en werknemers gezamenlijk investeren in scholing.
  • Werknemers moeten in staat worden gesteld om hun competenties te documenteren in ePortfolio’s. Een dergelijk systeem wordt al in het onderwijs gebruikt.
  • Flexwerkers moeten zich kunnen aansluiten bij collectieve voorzieningen die nu vaak per CAO worden geregeld.
  • Goede organisatie van-werk-naar-werk-trajecten waarbij ook flexwerkers worden ondersteund naar ander werk
  • Goede en betaalbare arbeidsongeschiktheids- en pensioenvoorziening voor alle werkenden
  • Meer zeggenschap over arbeidstijden voor werkenden.

 

Manifest

Aan het manifest schreven onder meer mee: Ronald Dekker (arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg), Linde Gonggrijp (directeur van FNV Zelfstandigen), Marc van der Meer (directeur van ECBO, het Expertisecentrum Beroepsonderwijs), Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar Employability aan de Universiteit van Amsterdam), Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt van de Universiteit van Tilburg).

bron: http://www.werken20.nl


« terug naar nieuwsoverzicht