Bijna helft bedrijven laat werknemers op afstand werken

Bijna helft bedrijven laat werknemers op afstand werken

Het aandeel bedrijven met een of meer werknemers die elders dan het thuiskantoor werken is in de periode van 2006 tot 2012 verdubbeld, van 21 naar 46 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Productiviteit

De belangrijkste reden om werknemers elders te laten werken in plaats van op het vaste kantoor is om hun productiviteit te verhogen. Dat het werknemers een mogelijkheid biedt om arbeid en zorg makkelijker te combineren, vinden werkgevers minder van belang.

Flexwerkers

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel bedrijven dat gebruikmaakt van flexwerkers steeds verder toeneemt. Had in 1995 nog 31 procent van de bedrijven tijdelijke contracten, in 2011 was dit gestegen naar 64 procent. Vooral bij kleine bedrijven groeide het aandeel.

Werkgevers zetten flexwerkers vooral in om hun bedrijfsomvang snel te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Flexwerkers moeten bij krimp als eerste het veld ruimen.

55-plussers

Een andere conclusie van het SCP is dat ondanks dat steeds meer werkgevers het wenselijk vinden dat werknemers tot hun pensioenleeftijd doorwerken, zegt een op de vijf werkgevers dat de productiviteit van 55-plussers te wensen over laat. 10 procent zegt ronduit dat oudere werknemers slechter functioneren dan jongere werknemers.

De laatste jaren wordt ook doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd door de overheid gestimuleerd. Nog geen 20 procent van de organisaties vindt dit een goed idee voor het eigen bedrijf. Wel laat dit aandeel een kleine groei zien.

Oudere sollicitanten

Van het zittende personeel is 15 procent 50 tot 54 jaar oud en 12 procent 55 jaar of ouder. Tegelijkertijd maakt de groep 50-plussers slechts 8 procent uit van de instroom van nieuwe werknemers bij ondernemingen. Het lijkt er dus op dat oudere sollicitanten veel minder kans hebben om een bedrijf binnen te komen, aldus het SCP.


« terug naar nieuwsoverzicht