Flexibel werken gedijt het best in Nederland

Flexibel werken gedijt het best in Nederland

Nederlandse kenniswerkers hechten veel waarde aan een goede werk-privébalans. Ook is de managementstijl hier meer op vertrouwen gebaseerd dan op controle. Flexibel werken gedijt daarom bij ons beter dan in andere landen.

Dat is een van de conclusies van het onderzoek The Culture Code van werkomgevingspecialist Steelcase naar de cultuurverschillen onder honderd organisaties in elf landen.

Productiviteit

Omdat steeds meer bedrijven ‘global’ werken hebben ze te maken met cultuurverschillen. Als daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden kan dit uitmonden in een gebrekkige samenwerking en verminderde productiviteit, aldus het onderzoek.

Informatie delen

En die verschillen zijn tussen buurlanden al groot. Zo vinden Nederlanders als Duitsers het bijvoorbeeld vanzelfsprekend om informatie te delen met collega’s van buiten hun eigen afdeling. Of zelfs met mensen van buiten hun organisatie. Belgen zijn daar juist terughoudend in.

Gestructureerd overleg

Wat de Belgen wel gemeen hebben met de Nederlanders en de Duitsers is de voorkeur om op gestructureerde wijze samen te werken. Dat samenwerken doen ze het liefst in een speciale overlegruimte met een formeel karakter en een duidelijke tijdsafspraak.

Altijd en overal

Amerikanen en Engelsen doen het juist informeler. Volgens hen is samenwerking als een informeel en iteratief proces dat altijd, overal en onder alle omstandigheden kan plaatsvinden.

Informele ruimtes

Een Amerikaans bedrijf dat zich hier wil vestigen, zal er de voorkeur aan geven om informele ruimtes te creëren. Op zich geen probleem, maar om deze nieuwe gedragsnorm acceptabel te maken voor de lokale medewerkers moeten er nieuwe protocollen komen en dienen managers het leidende voorbeeld te zijn.

Het Nieuwe Werken

Nederland en Vlaanderen behoren tot de voorlopers op het gebied van Het Nieuwe Werken waardoor ze minder behoefte hebben aan traditionele kantoorruimte.

Werkplek

Daarom is een een keur aan werkplekstrategieën, waaruit medewerkers al naar gelang hun gemoedstoestand en de taak die ze moeten uitvoeren kunnen kiezen, belangrijker dan de werkomgeving.

Kantooruimte

In Wallonië en Frankrijk hechten ze er op hun beurt waarde aan dat de hiërarchie tot uitdrukking komt in de wijze waarop de ruimte is ingedeeld en ingericht. 

Buiten de muren van het kantoor werken wordt wel geaccepteerd, maar doorgaans is dit alleen voorbehouden aan hogere functies en dan nog alleen voor een korte tijd.

Kantooruren

Omdat kenniswerkers steeds meer samenwerken met collega’s van over de hele wereld en uit verschillende tijdzones is ook het begrip 'kantooruren' onder druk komen te staan. Werk vindt steeds vaker plaats in de avonduren. De bereidheid daartoe is niet overal even groot.

bron: werken020


« terug naar nieuwsoverzicht