Flexibel werken maakt gelukkig

Flexibel werken maakt gelukkig

Flexibel werken leidt tot minder stress, minder files, hogere arbeidsparticipatie en minder beroep op kinderopvang. Dit blijkt uit een onderzoek van de ministeries van OCW en VWS in het kader van de 'Week van het nieuwe werken'. Flexibel werken maakt mensen productiever en meer bereid tot overwerken en is een belangrijke of doorslaggevende voorwaarde bij het zoeken naar een nieuwe baan. Nederlanders staan zeer positief tegenover flexibel werken: 85% vindt het een goede zaak.

'De week van het nieuwe werken' vindt plaats van 8 tot en met 14 november en is de afsluiting van de campagne 'Het nieuwe werken doe je zelf', een initiatief van stichting Natuur en Milieu.

Het kabinet wil mensen in staat stellen een goede balans te vinden tussen betaald werk, zorgtaken, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd. Een werkelijke verhoging van de arbeidsparticipatie kan alleen worden bereikt als er genoeg mogelijkheden zijn om werk op flexibele wijze te combineren met andere activiteiten.

35% van de werkende Nederlanders geeft aan flexibel te werken. Driekwart van de flexibele werkers varieert in de begin- en eindtijden van het werk. Circa vier op de tien werken thuis of werken soms tijdelijk meer of minder. Mannen en vrouwen werken even vaak flexibel en ook naar leeftijd zijn er weinig verschillen. De belangrijkste motieven om flexibel te werken zijn: beter te kunnen zorgen voor kinderen of andere familieleden, beperking van de reistijd en ziek zijn. Voordelen van flexibel werken zijn: minder beroep op de kinderopvang, hogere arbeidsparticipatie, minder files en minder stress.

Meer geluk en meer tijd voor gezin

Flexibel werken heeft niet alleen persoonlijke voordelen, ook het eventuele gezin en het werk hebben er veel voordeel bij. 38% van de flexibele werkers ervaart meer rust in het huishouden, bij 33% is de kwaliteit van de aandacht voor de gezinsleden toegenomen. Gezinsleden voelen zich gelukkiger door flexibel werken (27%). Flexibele werkers ervaren een toename van: het gevoel van vrijheid (74%), de mate waarin men zich gelukkig voelt (48%), en de tijd die men voor zichzelf heeft (41%). Tevens ervaart men een afname in stress (39%). Eén van de respondenten omschreef dit als volgt: 'Minder stress en meer rust maken dat ik me gelukkiger voel'.

Tevredenheid werk

Mensen die flexibel werken, geven in meerderheid aan hierdoor meer tevreden over hun baan te zijn geworden (56%). Flexibele werkers geven aan dat men meer werk aan kan (38%) en dat hun bereidheid tot overwerken is toegenomen (46%). 30% heeft als gevolg van het flexibele werken het aantal uren werk uitgebreid. 

Daarnaast draagt flexibel werken bij aan het tegengaan van de files. 39% van de flexibele werkers is sinds zij flexibel werken vaker buiten de spitsuren gaan reizen.

Bij 90% van de niet-flexibele werkers is flexibel werken niet toegestaan. Als dit wel zou worden toegestaan dan zou 60% van deze groep waarschijnlijk of zeker wel flexibel gaan werken.

Flexibel werken kan helpen bij aantrekken van nieuw personeel. Voor meer dan de helft van de werkende Nederlanders is flexibel werken een belangrijke of doorslaggevende voorwaarde bij het zoeken naar een nieuwe baan.

bron: rijksoverheid


« terug naar nieuwsoverzicht