Het Nieuwe Werken is balanceren tussen werk en privé

Het Nieuwe Werken is balanceren tussen werk en privé

Het Nieuwe Werken blijft groeien. Steeds meer werknemers beslissen zelf waar en wanneer ze hun werk doen. Daarbij is het vaak lastig om de juiste balans in werk en privé te houden. Toch neemt de angst af dat het tot meer stress en burn-out leidt.

Dat is de conclusie uit het vijfde Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken onder bijna drieduizend werknemers bij bedrijfsleven, overheid, onderwijs, cultuur en welzijn. 

Waar en wanneer

Een ruime meerderheid (61 procent) van hen zegt zelf te kunnen beslissen waar en wanneer ze werken. Vorig jaar was dat nog 54 procent.

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken heeft dan ook een impact op het privéleven. Het betekent regelmatig in de avonden of in het weekend werken, zegt 60 procent. 88 procent zegt dat werk minstens eenmaal per week in het privéleven binnendringt.

Stress

Toch zijn we niet meer zo bang dat het leidt tot meer stress. Nog maar een kwart van de ondervraagden denkt dat Het Nieuwe Werken hiertoe leidt. Vorig jaar was dat nog 31 procent.

Wij-gevoel

Er bestaan nog de nodige vragen over Het Nieuwe Werken, zo wordt wel duidelijk uit het onderzoek. ‘Ik heb het zelf wel onder controle, maar het “wij" gevoel staat onder druk’, is een van de conclusies van het onderzoek.

Resultaatafspraken

Hoe blijven mijn mensen aangehaakt? Hoe blijf ik als medewerker voldoende zichtbaar? Hoe maak ik als manager resultaatafspraken? En hoe blijven we als team functioneren? Dat zijn de belangrijkste vragen die uit het onderzoek naar voren komen.

Werk-privé

“Natuurlijk zijn er mensen die het moeilijk vinden om de grens te trekken tussen het werk en het privéleven", stelt Henny van Egmond, partner bij adviesbureau Yolk die regelmatig adviesopdrachten uitvoert over Het Nieuwe Werken.

Effectief werken

“Het is zaak voor organisaties om medewerkers daarbij te helpen, goede afspraken te maken over bereikbaar en beschikbaar zijn, maar ook over wanneer niet. En als het echt niet lukt: bewust kiezen om elke werkdag naar kantoor te gaan omdat je daar nu eenmaal het meest effectief werkt is ook het nieuwe werken."

Kantoor

Er is dus niet mis met het kantoor. Sterker nog, het blijft toch de basis voor een ruime meerderheid van de deelnemers. Maar 10 procent werkt een op elke drie dagen thuis.

Thuiswerken

Thuiswerken is dus beslist geen goede vertaling van Het Nieuwe Werken. Het is fijn voor even, om in alle rust zaken uit te kunnen werken, zonder gestoord te worden. Maar het lijkt erop alsof het echte werk toch op kantoor gedaan moet worden.

Vaste werkplek

“Mensen gedijen volgens mij beter op een vaste werkplek en met regelmatig face to face contact met collega’s", aldus een van de deelnemers.

Verbondenheid

Wat moeten we doen om meer vruchten te plukken van Het Nieuwe Werken? Verbonden en betrokken blijven met het bedrijf en met elkaar zijn heel belangrijk volgens de toelichtingen bij de antwoorden.

Vertrouwen

Maar ook vertrouwen wordt heel vaak genoemd. “Als werkgever: vertrouwen geven. Als werknemer: met vrijheid om kunnen gaan", drukt een deelnemer het kernachtig uit.

Vertrouwen in medewerkers vindt 70 procent de belangrijkste succesfactor. Managers moeten sturen op output en niet op aanwezigheid, en medewerkers moeten die vrijheid aankunnen. Dat vraagt om 'resultaten kunnen benoemen en erop sturen.'

En ook om medewerkers kunnen beoordelen op resultaatgericht werken.

bron: werken20


« terug naar nieuwsoverzicht