Overheid moet meer doen om HNW te stimuleren

Overheid moet meer doen om HNW te stimuleren

95 procent van de organisaties die Het Nieuwe Werken hebben ingevoerd vindt dat de overheid een actieve rol moet spelen om Het Nieuwe Werken te stimuleren.

Dat blijkt uit de uitkomsten van de Nationale Nieuwe Werken Barometer 2012, een jaarlijks onderzoek onder ruim 120 organisaties dat in 2012 opnieuw werd verricht door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Flexibel werken

De overheid moet meer inzetten op het aanpassen van ARBO wet- en regelgeving, het fiscaal belonen van gewenst gedrag inzake flexibel werken, mobiliteitsmaatregelen in het kader van bereikbaarheid en het vervullen van een voortrekkersrol door zelf HNW in te voeren. Een derde van de ondervraagde organisaties noemt het opnemen van flexibel werken in de CAO’s.

Verwachtingen

Het is volgens de organisaties nodig dat de overheid meer doet op de invoering van Het Nieuwe Werken, want de realisatie van beoogde effecten ervan blijft nog achter bij de verwachtingen.

Werk-privé

Weliswaar is de werknemerstevredenheid toegenomen, is er bespaard op huisvestingskosten en de werk/privé-balans van werknemers verbeterd, toch concludeert het onderzoek dat overall de effecten achterlopen op de verwachtingen.

Effecten

Uit een lijst van met twintig mogelijke effecten van HNW, verwachten organisaties er gemiddeld negen te realiseren. Achteraf blijkt dat gemiddeld slechts een derde van de verwachtingen is waargemaakt.

Meetbare effecten zoals kostenbesparingen en werknemerstevredenheid worden vaker ‘gerealiseerd gemeld’ dan meer abstracte effecten zoals realisatie van leiderschapsverandering en ontwikkeling van intrapreneurs. Organisaties die onderzoekspartners betrekken bij hun invoering van HNW hebben doorgaans minder verwachtingen, maar geven vaker aan deze te realiseren.

Obstakels

De belangrijkste obstakels voor de tegenvallende effecten zijn volgens de Barometer: het kwijtraken van vastigheden, een managementstijl en/of een organisatiecultuur die niet passen bij HNW, potentiële verlies van sociale cohesie, en weerstand onder managers tegen de met HNW gepaard gaande veranderingen.

HNW

Het Nieuwe Werken is een verzamelbegrip van interventies in de werkomgeving, aldus de RSM. Bij meer dan 65 procent van de organisaties die HNW hebben ingevoerd staan de volgende aspecten centraal: het toestaan van thuiswerken, een open kantooromgeving met flexibele werkplekken, het aanbieden van nieuwe IT-voorzieningen, digitaal documentbeheer, resultaatgericht managen en het stimuleren van autonomie en verantwoordelijkheid.

Thuiswerken

De verschillende interventies zijn sterk met elkaar verweven, blijkt uit de barometer. Zo gaat bijvoorbeeld het toestaan van thuiswerken in 83 procent van de organisaties samen met het invoeren van nieuwe IT-voorzieningen, en gaat de open kantooromgeving met flexibele werkplekken in 95 procent van de organisaties samen met het toestaan van thuiswerken. Een steeds grotere groep van organisaties koppelt HNW aan verbeteren van duurzaamheid.


« terug naar nieuwsoverzicht