Waar en wanneer Het Nieuwe Werken: zegt ú het maar!

Waar en wanneer Het Nieuwe Werken: zegt ú het maar!

In een landelijk dagblad: Heel werkend Nederland wil thuiswerken! Een paar dagen later, in een ander dagblad: Het gros werkt liever op kantoor dan thuis. En zo wisselen de resultaten van onderzoeken over thuiswerken elkaar continu af. Zwart-witantwoorden die waarschijnlijk voor een groot deel toe zijn te schrijven aan de vraagstelling. Of mensen nu wel of niet uitsluitend thuis willen werken, is een volstrekt irrelevante vraag.

Het gaat bij Het Nieuwe Werken juist om de mogelijkheid zélf keuzes te kunnen maken over waar het handig en functioneel werken is. En dat is soms op kantoor en soms elders. En en, in plaats van: of of.

Bij Het Nieuwe Werken bepaalt de dagelijkse agenda waar het het meest efficiënt werken is. Op kantoor of ‘thuis’, of een combinatie daarvan. En ‘thuis’ is al lang niet meer alleen letterlijk thuis. Tegenwoordig is het een containerbegrip waarmee we bedoelen: elke andere plek buiten het reguliere kantoor. Dit kán thuis zijn, maar ook een trendy café aan de gracht, een buurtkantoor of een strak business centre op een centraal gelegen plek. Oftewel: de derde werkplek.

Buitenshuis thuiswerken

Professionals zijn meer en meer op zoek naar een plek waar zij zo efficiënt mogelijk kunnen werken, een plek die past bij de werkzaamheden die moeten worden gedaan en een plek die passend is bij de overige mensen met wie zij te maken hebben. Idealiter wordt daarbij ook invulling gegeven aan de eigen wensen en behoeftes. Een derde werkplek kan dan geprefereerd worden boven het vanuit huis werken:

Sociale functie

Voor veel mensen heeft werken een sociale functie. Het onder de mensen zijn en sociale contacten opdoen, zijn kenmerken waar geen enkel technologisch hoogstandje tegenop kan. Om plaats- en tijdonafhankelijk te werken, zonder daarbij de interpersoonlijke contacten te missen, zijn werkplekken buiten de deur een oplossing.

Privé-werkbalans

Thuiswerkers zijn loyale professionals die vaak net iets harder lopen en zich net wat minder snel ziek melden dan hun altijd op kantoor zittende collega’s. Het gevaar dat hierachter schuilgaat, is dat de privé-werkbalans – die juist met thuiswerken beter in balans zou moeten zijn – doorslaat naar werk. Door de thuiswerkmomenten elders in te vullen, blijft thuis net wat meer ook echt thuis in plaats van kantoor.

Stimulans

Werknemers werken dan wel veelal harder en efficiënter buiten de kantoormuren, gebrek aan motivatie en afleidende activiteiten in en rond om het huis kunnen ook voor hen een gevaar vormen. Een werkplek tussen andere werkende mensen verkleint de kans op het doen van niet-werkgerelateerde activiteiten. 

Baas over tijd en plaats

Voor welke werkplek werknemers ook kiezen, het gaat er primair om dat ze zeggenschap hebben over waar en wanneer ze aan de slag gaan. Voor de accountmanager kan het betekenen dat hij zijn informele zakelijke meeting in het café bij hem om de hoek laat plaatsvinden, waardoor hij en zijn klant de files omzeilen. Voor de jonge moeder is dat het uurtje eerder van kantoor kunnen vertrekken, zodat ze eerst rustig haar kind van de kinderopvang kan halen en vervolgens ’s avonds haar laatste mails bekijkt.

Eigen keuzes hebben, flexibel kunnen zijn als dat wenselijk is, zonder daarbij de werkgever en gestelde doelen uit het oog te verliezen, dáár draait het om bij Het Nieuwe Werken.

bron: HNWblog


« terug naar nieuwsoverzicht